Start with a simple idea 🤳 Turn it into an awesome project 🔥

Category: Linux

Cách cấu hình SFTP trên Centos 7

Hôm bữa cần làm task liên quan đến việc đối soát dữ liệu và đẩy lên một thư mục có sẵn thông qua SFTP nên là mình viết luôn bài hướng dẫn cách cấu hình SFTP trên Centos 7 luôn. Để thiết lập được thì bạn cần một server đang chạy centos 7 và làm theo các bước hướng dẫn như bên dưới.

Continue reading

© 2022 CAFEINCODE

Theme by Anders NorenUp ↑