Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai lệnh cực hữu ích khi làm việc với git, đó là git revert và git reset, biết được hai thủ thuật này sẽ khiến bạn ghi điểm nhiều hơn với đồng nghiệp

Continue reading