Chia sẻ kiến thức lập trình, kĩ năng mềm từ góc nhìn của một Engineer

Tag: Hazelcast Cache

Hazelcast Distributed Cache with Spring Boot

Hazelcast là một Distributed Cache nhiều node rất phổ biến và mạnh mẽ, nó lưu các bản sao của các mảnh dữ liệu trên nhiều node. Khi một node bị lỗi thì dữ liệu trên node đó sẽ được khôi phục lại từ bản backup và cụm Hazelcast vẫn hoạt động bình thường mà không bị downtime.

Continue reading

© 2024 Cafeincode

Theme by Anders NorenUp ↑