Tính tới thời điểm viết bài thì Java đã ra đời tới phiên bản 22, được phát hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, vậy mà tiêu đề bài viết này mình chỉ đề cập đến java 8, 11 và 17? có phải là quá outdate rồi không?

Continue reading