Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách install Netdata – một công cụ monitor server trên Centos 7.

Continue reading