Cassandra là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook , sau đó chuyển giao cho Apache. Nó được thiết kế để xử lý các lượng dữ liệu lớn và cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt và độ tin cậy cao.

Continue reading