Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn cách setup con AI code generate của Amazon vừa mới được ra mắt, tên nó là Amazon CodeWhisperer, giúp bạn đẩy nhanh tiến độ công việc lên gấp nhiều lần.

Continue reading