Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn cách setup con AI code generate của Amazon vừa mới được ra mắt, tên nó là Amazon CodeWhisperer, giúp bạn đẩy nhanh tiến độ công việc lên gấp nhiều lần.

Cài đặt Amazon CodeWhisperer

Trước tiên cần phải cài plugin Aws Toolkit trong Intellij, ở đây mình dùng version 2022.2.4

Install aws toolkit
Picture 1: Start amazon codewhisperer
Picture 2: Add connection to AWS
Picture 3: Sign in with AWS
Picture 4: Authorize request

Đoạn này là nhập cái mã code đã được generate từ ảnh 3

Picture 5: Create AWS Builder ID

Các bạn nhập email của mình vào để tạo acc AWS Builder ID

Picture 6: Type name to create AWS Builder ID
Picture 7: Verify email
Picture 8: Choose password
Picture 9: Allow AWS Toolkit for Intellij
Picture 10: Authorize successfully
Picture 11: Connected AWS

Đến đây thì việc ủy quyền và connect tới AWS đã thành công, chúng ta sẽ tiếp tục học cách sử dụng Amazon CodeWhisperer.

Cách sử dụng Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer sẽ auto suggestion code cho bạn sau khi viết comment xong, hoặc bạn có thể dùng phím tắt ALT+C để bắt nó suggest manual

Nó sẽ generate code cho bạn theo ngữ cảnh làm việc của bạn, mình test thử vài trường hợp thì thấy có case chuẩn, có case chưa chuẩn.

Trong class Repository mình viết thêm mấy đoạn comment, và xem nó suggestion:

create query search by id code limit 1 and sort desc
get list by status
get page request by param status

OK, vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong cách cài đặt cũng như sử dụng Amazon CodeWhisperer để có thể tối ưu hóa năng suất làm việc cho bản thân.

Xem thêm các bài viết nổi bật