Sau hai bài Crack IntellIJ để code như một seniorCrack Intellij IDEA new versions 2021 mình đã viết từ ngày trước, thì hiện tại nếu thời điểm đó các bạn crack được thì vẫn có thể dùng tới bây giờ.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại thì nó đã outdate rồi và hôm nay mình sẽ viết một bài hướng dẫn mới giúp các bạn có thể crack Intellij IDEA mà không cần bỏ tiền ra mua tài khoản, cũng không sợ bị hết thời gian dùng thử.

Phiên bản mình viết trong bài hôm nay là 2022.2.4, các bạn có thể dùng các phiên bản từ mới nhất hiện tại là 2022.3.2, cho đến các phiên bản 2022.2.x hoặc thấp hơn cũng đều được.

Bước 1: Trước tiên lên trang chủ của jetbrain tải phiên bản 2022.2.4 về và cài đặt, tùy hệ điều hành mà các bạn lựa chọn phiên bản cho phù hợp, bước này dễ như ăn kẹo.

Download versions intellij 2022.2.4

Bước 2: Mở Intellij lên và đăng nhập/đăng kí một tài khoản jetbrains (Free)

Click vào icon setting (góc trái dưới cùng), sau đó điều hướng tới màn hình đăng nhập, các bạn có thể login thông qua google hoặc có thể đăng kí một tài khoản nào đó cũng được.

Miễn sao sau bước này các bạn không bị cái dialog Licenses nó chặn không cho vào Intellij nữa là được.

Sau khi login các bạn Start Trial để được dùng thử 30 ngày, bản chất không phải để dùng thử mà chỉ là để pass qua bước này.

Login vào account jetbrain
After login account jetbrain

Sau khi login xong thì các bạn sẽ được dùng thử 1 tháng, tới bước này chúng ta được vào bên trong Intellij IDEA để xử lý tiếp rồi.

Bước 3: Tải về gói plugin bên dưới, giải nén và đặt trong thư mục ngang hàng với thư mục cài đặt của Intellij, nói chung là đặt ở đâu cũng được nhưng mà mình thích cái gì crack thì nên đặt ngang hàng với bản cài thôi, cái này các bạn tùy chỉnh theo ý thích.

Bước 4: Mở VM Options lên để chỉnh sửa cấu hình

Edit VM Options

Sau khi mở VM Options lên thì copy hai đoạn mã sau và đặt vào file config

--add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm=ALL-UNNAMED
--add-opens=java.base/jdk.internal.org.objectweb.asm.tree=ALL-UNNAMED
-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\jetbra\jetbra\ja-netfilter.jar=jetbrains
Edit VM Options

Tùy vào đường dẫn bạn đặt file ja-netfilter ở đâu thì các bạn copy đường dẫn cho phù hợp.

Sau khi lưu xong cấu hình, thì tắt Intellij đi và bật lại, để cấu hình được load.

Bước 5: Truy cập vào trang này, click đến một domain để lấy mã active code

Click domain
Copy active code

Bước 6: Mở phần Manage Licenses ở nút setting và paste active code của bạn vào

Result after paste active code

Đến bước này, nếu các bạn paste active code vào mà không xanh lét như hình của mình, thì quay lại Bước 4 để check lại cấu hình đường dẫn, và làm lại Bước 5 để lấy ra active code mới.

Và đây là thành quả sau khi mình Active :D

Resulf after crack

Mặc dù công ty mình có cấp cho mỗi nhân viên 1 licences để code nhưng mà mình hầu như ít dùng licenses, một là tìm cách crack như trong bài này, hai là dùng reset 30 ngày (cứ hết 30 ngày auto reset ngày dùng thử).

Xem thêm một số bài viết nổi bật bên dưới