Ở bài Crack IntellIJ để code như một senior mình đã hướng dẫn crack intellij từ phiên bản 2019 đổ về các phiên bản cũ hơn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn crack intellij các phiên bản từ 2021.1.3 trở lại.

Bước 1: Cài đặt Intellij IDEA

Tải về các phiên bản của Intellij trên trang chủ, lựa chọn các phiên bản Ultimate từ 2021.1.3 đổ về sau để dễ dàng crack hơn.

Ở đây mình sử dụng phiên bản 2021.1.3 luôn

Bước 2: Tải về file jar BetterIntellij

Bước 3: Tiến hành crack

Làm lần lượt theo hướng dẫn hình ảnh bên dưới của mình

Lựa chọn Evaluate for free
Thêm đường dẫn plugin vào file VM Options

Thêm đường dẫn agent của plugin betterintellij đã tải về ở bước trước:

-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\BetterIntelliJ-1.20.jar
Cài đặt plugin đã tải về từ bước trước
Restart lại IDEA để xác nhận các thay đổi

Tải về đoạn activion code bên dưới và paste vào phần Activion code Intellij:

Thành công

License có hạn tới năm 2099, tận hưởng thành quả thôi.

Một số bài viết liên quan: