Xem lại bài trước : Tìm hiểu cơ chế hoạt động của Apache Kafka (phần 1)

1. Giới thiệu

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Zookeeper và Apache Kafka để code trên local.

2. Cài đặt Apache Zookeeper, Apache Kafka

trước tiên các bạn tải về zookeeper và kafka ở hai link sau:

tải về Zookeeper : http://zookeeper.apache.org/releases.html#download
tải về kafkahttp://kafka.apache.org/downloads.html

Mình sử dụng kafka bản 2.11 và zookeeper 3.4.14 nên recommend các bạn sử dụng hai phiên bản này, chứ thực ra bản nào cũng được, nhưng nên dùng bản mới nhất.
2.1. Cài đặt Zookeeper

  • Bước 1: Ta giải nén file zookeeper vừa tải về, ở đây mình giải nén ra được thư mục C:\Users\PC\Downloads\zookeeper-3.4.14\zookeeper-3.4.14
  • Bước 2: Đổi tên file zoo_sample.cfg trong thư mục conf thành zoo.cfg (zookeeper sử dụng file zoo.cfg để config)
  • Bước 3: Mở file zoo.cfg bằng notepad++ và sửa dòng dataDir=/tmp/zookeeper thành dataDir=zookeeper-3.4.14/data (lưu ý: zookeeper-3.4.14 là tên thư mục cuối mà bạn cài đặt)
  • Bước 4: Tiếp theo các bạn tạo biến môi trường cho zookeeper như sau:

click vào PATH và thêm dòng %ZOOKEEPER_HOME%\bin

path variable
thiết lập đường dẫn cho biến môi trường
  • Bước 5 : Ta start zookeeper server lên bằng cách: mở cmd và gõ zkserver, cổng mặc định của zookeeper là 2181 (ta có thể sửa port mặc định này trong file zoo.cfg thành một port khác)

2.2 Cài đặt Kafka

  • Bước 1: Giải nén file các bạn đã tải về, thư mục trên máy mình sau khi giải nén C:\Users\PC\Downloads\kafka_2.11
  • Bước 2: Mở file server.properties trong thư mục config và sửa log.dirs=/tmp/kafka-logs thành log.dirs=log.dirs=C:/Users/PC/Downloads/kafka_2.11/kafka_2.11/kafka-logs. (lưu ý: đây là đường dẫn file các bạn đã tải về, thư mục kafka-logs các bạn có thể tùy ý thay đổi tên)Các bạn sửa zookeeper.connect=localhost:2181 thành địa chỉ mà server zookeeper chạy, ở phần trên lúc cài đặt zookeeper chúng ta để port mặc định là 2181 nên ở đây chúng ta giữ nguyên.
  • Bước 3: Start Apache Kafka (phải start Zookeeper trước đó). Port mặc định của kafka là 9092.

Chúng ta cd vào thư mục cài đặt của kafka, và chạy đoạn command để start kafka: .\bin\windows\kafka-server-start.bat .\config\server.properties

kết quả khởi chạy thành công

Chúng ta đã cài đặt thành công zookeeper và kafka, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn chạy demo và giải thích các tham số cấu hình Kafka.

Một số bài viết liên quan: