Chắc hẳn các bạn lập trình viên khi dùng tool Intellij hay Eclipse để code thì đều cài plugin Jrebel này hoặc Hot swap để code cho nhanh rồi. Nói qua một chút với plugin Jrebel thì chức năng của nó là tự động biên dịch các thay đổi mà bạn thực hiện trong project (không bao gồm file config), và bạn sẽ không phải mất thời gian để build lại project nữa mà chỉ quan tâm đến việc code thôi (nếu ban đầu build lỗi thì vẫn phải build lại như bình thường).

Trước đây khi active Jrebel thì các bạn sẽ phải vào trang jrebel.com và dùng email để đăng kí dùng thử 15 ngày, sau đó bạn sẽ được cấp một activion code ngay trên trang chủ và thế là dùng free 15 ngày sau đó hết hạn lại phải đăng kí lại tiếp.

Hiện tại thì bạn vẫn có thể làm được điều đó, chỉ khác là jrebel.com sẽ gửi activion code về email mà bạn đã đăng kí, hôm nọ mình có thử nhưng không active thành công, thế nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách active theo một cách khác. Dùng nửa năm luôn khi nào hết hạn thì active lại cũng được.

Bước 1: Trước tiên các bạn tải project JrebelLicenseServerforJava về.

Bước 2: Giải nén file, cd vào thư mục chính của project và thực hiện các lệnh sau

giải nén file, cd vào thư mục gốc project

Bước 3: Gõ lần lượt các lệnh sau và theo dõi kết quả

  • mvn clean
  • mvn compile
  • mvn exec:java -Dexec.mainClass="com.vvvtimes.server.MainServer" -Dexec.args="-p 8888"
mvn clean
mvn compile
mvn exec:java -Dexec.mainClass=”com.vvvtimes.server.MainServer” -Dexec.args=”-p 8888″

Lưu ý: các bạn có thể thay port 8888 thành port bất kỳ tùy ý.

Bước 4: Các bạn copy cái dòng màu đỏ ở ảnh trên và dán vào phần Active Jrebel của IntellIJ

Done, chúng ta đã active thành công Jrebel để có thể code nhanh hơn với IntellIJ.

Một số bài viết liên quan: