Bước 1: Tải về Apache maven 3.6.3 tại đây

Bước 2: Mở Control Panel\System and Security\System, chọn Advanced system settings

lựa chọn Advanced system settings

Bước 3: Tại khung Advanced chọn Environment Variables.

Bước 4: Tại khung System variables click Edit và nhập đường dẫn giải nén file đã tải về.

Bước 5: Mở CMD và thực hiện kiểm tra versions, nếu trả về versions tức là đã thiết lập môi trường thành công, nếu có lỗi thì thực hiện lại các bước trên.

Kết quả kiểm tra versions maven

Done, chúng ta đã thiết lập biến môi trường trên windows thành công.

Xem thêm các bài viết khác tại đây