Chia sẻ kiến thức lập trình, kĩ năng mềm từ góc nhìn của một Engineer

Category: Tutorial (Page 1 of 2)

Phỏng vấn dạo kĩ sư phần mềm 2023

Tạm gác lại chuyện tình hình thị trường tuyển dụng ảm đạm thì mình sẽ đi vào nội dung chính, đó là mình mới đi phỏng vấn kĩ sư phần mềm ở một vài công ty, cảm xúc vui buồn lẫn lộn đều có và hoàn toàn là chia sẻ, đánh giá từ quan điểm cá nhân của bản thân mình.

Continue reading
« Older posts

© 2024 Cafeincode

Theme by Anders NorenUp ↑