Các bài trước mình đã hướng dẫn cách dựng Elasticsearch trên windows và ubuntu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách dựng Elasticsearch và Kibana (dùng để trực quan hóa dữ liệu) từ Docker Compose.

Nếu bạn nào chưa biết dùng docker compose thì có thể xem lại bài viết trước ở đây

trước tiên tạo một file docker-compose.yml, thêm nội dung trong file như hình ảnh

hình 1

các bạn chú ý viết theo cấu trúc YAML, kiểm tra các dấu thụt đầu dòng.

sử dụng command sau để run docker compose:

docker-compose up -d

hình 2
hình 3

kiểm tra elasticsearch tại cổng 9200 và kibana ở cổng 5601 đã dựng thành công hay chưa

hình 4
hình 5

Done, chúng ta đã dựng thành công Elasticsearch và Kibana bằng Docker.