Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Elasticsearch trên ubuntu, nền tảng mình sử dụng trong bài là WSL2 ubuntu trên windows, nên cũng không có nhiều sự khác biệt.

Elasticsearch yêu cầu Java 8 trở lên, do đó trước khi cài Elasticsearch, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài Java version >= 8 trên máy rồi nhé.

Bước 1 : Cài đặt jdk mới

hình 1

Bước 2 : Download và cài đặt Elasticsearch PGP Key bằng command sau:

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -

hình 2

Bước 3 : chạy các command dưới đây để cài đặt elasticsearch từ file .deb

  • wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb
  • wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.4.0.deb.sha512
  • shasum -a 512 -c elasticsearch-6.4.0.deb.sha512
  • sudo dpkg -i elasticsearch-6.4.0.deb
hình 3
hình 4
hình 5

Bước 4 : Các bước trên hoàn tất là đã xong công việc cài đặt, tiếp theo là các lệnh để kiểm tra start, stop, xem thông tin elasticsearch.

  • sudo service elasticsearch start
  • sudo service elasticsearch stop
  • sudo service elasticsearch status
hình 6

Bước 5 : Mở trình duyệt và gõ đường dẫn để kiểm tra thành quả, mặc định Elasticsearch chạy ở cổng 9200

Done, vậy là chúng ta đã cài đặt Elasticsearch trên Ubuntu thành công.

Một số bài viết liên quan: