Bước 1: Tải về Apache maven 3.6.3 tại đây

Bước 2: Mở Control Panel\System and Security\System, chọn Advanced system settings

Continue reading