Chắc hẳn các bạn lập trình viên khi dùng tool Intellij hay Eclipse để code thì đều cài plugin Jrebel này hoặc Hot swap để code cho nhanh rồi. Nói qua một chút với plugin Jrebel thì chức năng của nó là

Continue reading