Về mặt khái niệm và chức năng của Hazelcast thì chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm cách cài đặt nó trên một máy server Centos 7 để thực hiện test.

Tải về bản cài đặt

Mình hiện đang dùng hai phiên bản là 3.9 và 4.0.2, các bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất để cập nhật các bản vá của Hazelcast, tải xuống tại đây

Cập nhật cấu hình hazelcast

sau khi tải phiên bản zip phù hợp, giải nén và tiến hành sửa file cấu hình

Config hazelcast cafeincode
cấu hình hazelcast.xml

thiết lập thông số vào ba trường: name, password, port

Khởi động hazelcast

trong thư mục bin của file cài đặt, cấp quyền execute và chạy file start.sh

log start hazelcast
khởi động hazelcast

Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công hazelcast lên server Centos 7

Xem thêm các bài viết liên quan dưới đây: