IntelliJ là một IDE cực kỳ mạnh mẽ trong việc soạn thảo code mà các developer hàng đầu đều sử dụng một cách thành thạo, để tối ưu thời gian cũng như tăng hiệu suất làm việc thì những plugin intellij đi kèm là điều không thể thiếu.

Continue reading