Nội dung cuốn 97-things-every-programmer-should-know xoay quanh chủ yếu việc một lập trình viên nên làm gì, cần làm gì, chỉ dẫn ra những vấn đề phương pháp để có thể làm việc được hiệu quả và tối ưu nhất

Continue reading