Bài viết này mình muốn chia sẻ một chút góc nhìn cũng như những kinh nghiệm thực tế khi làm việc trong môi trường sử dụng Agile làm triết lý phát triển phần mềm.

Continue reading