Có một số cách để cài Elasticsearch phục vụ việc thực hành, học tập, làm việc. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để cài trên Windows 10: cài từ phiên bản .msi, tải bản dành cho window và chạy bat, sử dụng docker,…

Continue reading