Việc triển khai một git flow chuẩn là điều mà đa số những công ty lớn đang triển khai, những công ty nhỏ và vừa cũng bắt đầu triển khai dần khi quy mô của team phát triển sản phẩm đang dần mở rộng.

Continue reading