Chuyện là đợt vừa rồi mình với ông anh mới làm xong một dự án tìm hiểu về Tử Vi, đề bài đơn giản chỉ là từ thông tin cá nhân của một người: bao gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính, giờ sinh, từ đó tìm cách lập ra được một lá số tử vi của người đó.

Continue reading