Phiên bản mới nhất của intellij 2023.1 đã ra mắt vào ngày 29/03 theo giờ Việt Nam, ở phiên bản này có nhiều cải tiến mới về giao diện cũng như là hiệu năng sử dụng, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những điểm mới của phiên bản này.

Continue reading