Cái bài toán xây dựng nên cron job được lên lịch định kì là một bài toán rất phổ biến, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo cron job chạy được trên nhiều instances với sự hỗ trợ của ShedLock.

Continue reading