Để code được nhanh và hiệu quả thì việc thuần thục các phím tắt(shortcut) của IDE là một điều không thể thiếu, mình thường dùng Intellij nên sẽ chia sẻ một vài phím tắt nhanh để mọi người có thể sử dụng trong công việc cũng như học tập một cách hiệu quả nhất

Continue reading