Ban đầu mình định không viết gì để tổng kết năm cả, nhưng sau đấy nghĩ đi nghĩ lại thì cũng nên viết lại một vài điều gì đó để ghi nhớ, tổng hợp những thành quả mà mình đã làm trong năm vừa rồi khi là một kĩ sư phần mềm.

Continue reading