Lại một năm trôi qua, một năm quá nhiều sự biến động cũng như thăng trầm không chỉ riêng bản thân mình, một Developer, mà còn là của cả thế giới.

Continue reading