Mình muốn viết lại một chút sự cố gắng của mình trong thời gian vừa rồi, cũng như muốn truyền tải thông điệp tới các bạn đang theo trên con đường là kĩ sư phần mềm: Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe của bản thân

Continue reading