Chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức lập trình, kỹ năng sống dành cho lập trình viên

Category: Hướng Dẫn (Page 1 of 2)

Cách cấu hình SFTP trên Centos 7

Hôm bữa cần làm task liên quan đến việc đối soát dữ liệu và đẩy lên một thư mục có sẵn thông qua SFTP nên là mình viết luôn bài hướng dẫn cách cấu hình SFTP trên Centos 7 luôn. Để thiết lập được thì bạn cần một server đang chạy centos 7 và làm theo các bước hướng dẫn như bên dưới.

Continue reading
« Older posts

© 2021 Cafein Code

Theme by Anders NorenUp ↑