Cafein Code

Chuyên trang chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức lập trình, kỹ năng sống dành cho lập trình viên

Page 2 of 3

Lập trình viên lúc rảnh rỗi thì nên làm gì?

Đôi lúc bạn trên công ty mà không có việc gì để làm, có thể là gần Tết công ty hết việc, dự án Fail nên tạm dừng, hay chỉ đơn giản là Sếp không còn giao việc gì cho bạn. Bạn bị rơi vào một trạng thái chênh vênh, không biết mình nên làm gì để thoát ra khỏi trạng thái ì ạch, tù túng này thì bài viết này chính là dành cho bạn.

Continue reading
« Older posts Newer posts »

© 2021 Cafein Code

Theme by Anders NorenUp ↑