Trên phiên bản Windows 10 2004, Microsoft đang giới thiệu Windows Subsystem for Linux phiên bản 2 (WSL 2), đây là phiên bản mới của kiến ​​trúc cho phép chạy Linux trên Windows 10 nguyên bản (sử dụng máy ảo nhẹ) và cuối cùng thay thế WSL 1.

Bước 1: Kích hoạt hệ thống Windows Subsystem for Linux

Mở Power Shell chạy dưới quyền Administrator và gõ lệnh sau:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

Bước 2: Cập nhật lên WSL2, nghĩa là phiên bản windows của bạn phải được hỗ trợ nâng cấp lên WSL2, những phiên bản thấp hơn 18362 sẽ không hỗ trợ WSL2.

Bước 3: Bật tính năng máy ảo, chạy lệnh sau trong Terminal

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Bước 4: Tải xuống gói cập nhật nhân Linux tại đây

Bước 5: Đặt WSL2 làm phiên bản mặc định, gõ lệnh sau:

wsl --set-default-version 2

Bước 6: Cài đặt bản phân phối mà bạn lựa chọn, mở Microsoft Store và lựa chọn tải về phiên bản ưu thích của bạn.

Sau khi tải xong, ta tiến hành cài đặt, quá trình này mất khoảng 1p, thiết lập username/password cho hệ thống linux.

Done, chúng ta đã cài đặt Windows Subsytems for Linux 2 thành công.

Một số bài viết liên quan: