Đối với các bạn dùng Windows thì để sử dụng Docker thì chúng ta cần cài Docker Desktop từ Docker Hub

Bước 1: Tải về bản cài đặt Docker Desktop Installer

Bước 2:

Sau khi cài đặt các gói cần thiết, sẽ cần restart máy để hoàn thiện. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện việc install docker trên windows 10

Một số bài viết liên quan: