Đối với các bạn dùng Windows thì để sử dụng Docker thì chúng ta cần cài Docker Desktop từ Docker Hub

Bước 1: Tải về bản cài đặt Docker Desktop Installer

Bước 2:

Sau khi cài đặt các gói cần thiết, sẽ cần restart máy để hoàn thiện.